Psychotesty na instruktora i egzaminatora nauki jazdy Poznań

Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy

Cena

150 zł*

*Cena ustawowa – w każdym gabinecie psychologicznym to badanie kosztuje 150 zł

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Czas trwania

Około 90-120 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na życzenie klienta, bezpłatnie określamy:
-zdolność widzenia przestrzennego,
-widzenie w mroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/ instruktora techniki jazdy.

Podstawa prawna

art.82 ust. 2 pkt 1/ pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

  • być wypoczętym,
  • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
  • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

  • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
  • dokument tożsamości,
  • posiadane prawo jazdy,
  • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa,
  • orzeczenie psychologiczne uzyskane podczas poprzedniego badania (jeśli badany jest posiada).