Rejestracja: 535 808 077 
Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 7:00-21:00
Realizacja badań psychologicznych w godzinach 7:00-18:00!