Psychotesty kierowców wyścigowych i rajdowych Poznań

Kierowcy wyścigowi / rajdowi

Cena

150 zł*

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Czas trwania

Około 90-120 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-szybkości i dokładności działania,
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na życzenie klienta, bezpłatnie określamy:
-zdolność widzenia przestrzennego,
-widzenie w mroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak / istnienie przeciwwskazań psychologicznych do uprawiania sportu motorowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2015 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600),
 • Regulamin Licencji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego,
 • Art. 13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r.).

Chcę dobrze wypaść na badaniu

 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

 • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
 • dokument tożsamości,
 • posiadane prawo jazdy,
 • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa,
 • orzeczenie psychologiczne uzyskane podczas poprzedniego badania (jeśli badany jest posiada).