Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?

6 kwietnia 2022 w ramach zmian ustawy o transporcie drogowym wprowadzono Profil Kierowcy Zawodowego. Jest to elektroniczny dokument zawierający podstawowe informacje o kierowcy. Numer PKZ jest niezbędny do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowejotrzymania kodu 95. W elektronicznym systemie pod numerem PKZ znajdziesz:

– dane kierowcy,

– orzeczenia lekarskie i psychologiczne,

– aktualne świadectwa kwalifikacji zawodowej,

– kartę kwalifikacji (dla osób z zagranicznym prawem jazdy).

Do czego potrzebujesz PKZ?

czytaj więcej „Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?”

Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna

Czym jest sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców? Zapis dotyczący tego, czy sprawność psychomotoryczna jest w normie można spotkać na opiniach z konsultacji psychologicznej w medycynie pracy lub w badaniach kierowców zawodowych w ramach psychologii transportu. Co kryje się pod tym pojęciem i czego możesz spodziewać się na badaniu psychologicznym?

Sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców 

Aktualnie na sprawność psychomotoryczną w badaniach kierowców skład się badanie czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zacznijmy od omówienia aparatury do badania szybkości i adekwatności reakcji. Badanie reakcji może nieznacznie różnić się od siebie w zależności od aparatu, na którym jest przeprowadzane. W naszej pracowni dysponujemy miernikiem czasu reakcji o określonych parametrach.

Badanie reakcji złożonej

W badaniu reakcji złożonej sprawdzamy jak szybko i poprawnie reaguje kierowca na określone bodźce. Zazwyczaj są ta sygnały świetlne i dźwiękowe. Do każdej ręki oraz nogi przypisana zostaje reakcja. Psycholog jest zobligowany przed badaniem udzielić szczegółowej instrukcji osobie badanej. I tak przykładowo: na czerwone światło na sygnalizatorze badany naciska lewą ręką lewy duży biały przycisk, na żółte światło prawą ręką prawy przycisk, na zielone światło reaguje lewą nogą naciskając lewy pedał, a na sygnał dźwiękowy prawą nogą. Światła i sygnał dźwiękowy pojawiają się w losowej kolejności. Zadaniem kierowcy jest zapamiętać, kiedy i jak reagować na przedstawione przez psychologa sygnały. Liczy się czas i adekwatność reakcji.

badania kierowców Poznań, badania psychotechniczne, sprawność psychomotoryczna, badania reakcji, badania psychologiczne

czytaj więcej „Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna”

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy – zmiana przepisów

10 września 2008 zmieniły się przepisy prawne. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy muszą spełniać dodatkowe kryteria. Przed zmianą ustawy, aby być kierowcą zawodowym (m.in. wykonywać przewóz rzeczy) wystarczyło ukończyć kurs prawa jazdy kat. C lub C+E oraz przejść pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne. Aktualnie poza kursem prawa jazdy oraz odpowiednimi badaniami należy zapisać się na kurs kwalifikacyjny (tzw. kwalifikację wstępną) lub szkolenie okresowe. Decyzja czy to będzie kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe zależy od tego, kiedy uzyskałeś prawo jazdy.

Kiedy kwalifikacja wstępna a kiedy szkolenie okresowe?

Kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w określonym terminie:

  • kat. C lub C+E po 10 września 2009 r.,
  • kat. D lub D+E po 10 września 2008 r.

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy:

  • kat. C lub C+E przed 10 września 2009,

  • kat. D lub D+E przed 10 września 2008 roku.

Pamiętaj, że szkolenie okresowe jest szkoleniem cyklicznym. Jest to obowiązkowe szkolenie dla kierowców zawodowych, które należy odbywać co 5 lat od ukończenia kwalifikacji wstępnej lub poprzedniego szkolenia.

Jaki kurs kwalifikacji wybrać – przewóz rzeczy?

czytaj więcej „Kierowcy wykonujący przewóz drogowy – zmiana przepisów”

Psychotesty dla kandydatów na kierowcę kat. C / CE / D / DE

Psychotesty dla kandydatów na kierowcę kat. C / CE / D / DE nie różnią się od badań psychotechnicznych kierowców, którzy zdali już egzamin i pracują jako kierowcy zawodowi. Aby zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C / CE / D / DE w pierwszej kolejności zrób badania psychotechniczne oraz lekarskie. Dopiero wtedy możesz udać się do wydziału komunikacji, aby pobrać PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Pamiętaj, aby skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, niezbędne aby dostać indywidualny numer kandydata na kierowcę (PKK). Dokładne informacje, co ze sobą zabrać znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania –→ Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) /Wydanie prawa jazdy po egzaminie – bip.poznan.pl

Jak wyglądają psychotesty dla kandydatów na kierowcę kat. C / CE / D / DE ?

Badanie psychotechniczne dla kandydatów na kierowcę kat. C / CE / D / DE można umownie podzielić na trzy części.

I. Badanie sprawności psychoruchowej – badanie sprawności psychoruchowej odbywa się na specjalistycznej aparaturze. Najczęściej sprawdzamy czas i poprawność reakcji złożonej oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

II. Badanie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych – ta część realizowana jest w formie pisemnej. Najczęściej sprawdza się procesy uwagi i spostrzegania za pomocą Testu Tablic Poppelreutera. Badanie sprawności intelektualnej odbywa się za pomocą testów niewerbalnych i polega na dopasowywaniu elementu do całości na podstawie logicznych zależności. Testy te podobne są do popularnych zadań na IQ.

III Badanie osobowości pod kątem dojrzałości społecznej i emocjonalnej – na tą część składa się wypełnienie testów osobowości oraz krótki wywiad psychologiczny.

Jakie orzeczenie psychologiczne dla kandydata na kierowcę kat. C / CE / D / DE ?

czytaj więcej „Psychotesty dla kandydatów na kierowcę kat. C / CE / D / DE”

Psychotesty w badaniach medycyny pracy

Większość osób pierwszy raz skierowanych na badanie zastanawia się jak przebiegają psychotesty w ramach medycyny pracy. W tym krótkim artykule postaram się krótko wyjaśnić czym jest i na czym polega badanie psychotechniczne. Wpis ten dotyczy osób, które na skierowaniu od pracodawcy mają takie czynniki ryzyka pracy jak: praca wymagająca sprawności psychoruchowej, kierowanie autem służbowym kat. B, obsługa maszyn typu wózki widłowe, suwnice, maszyny w ruchu itp. Z takim skierowaniem orzecznik może skierować Cię na badanie psychotechniczne. 

Psychotesty w badaniach medycyny pracy – co badamy?

Badanie psychotechniczne dla osób, które używają auta kat. B w celach służbowych oraz operatorów maszyn i osób wykonujących prace sprawnościowe najczęściej polega na sprawdzeniu, czy sprawność psychomotoryczna oraz procesy poznawcze (procesy uwagi i spostrzegania) są w normie. Dla kierowców samochodów służbowych kat. B dodatkowo wykonuje się badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. Czasami zamiast terminu sprawność psychomotoryczna używa się stwierdzenia sprawność psychoruchowa. Co kryje się pod tym pojęciem?

czytaj więcej „Psychotesty w badaniach medycyny pracy”