Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna

Czym jest sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców? Zapis dotyczący tego, czy sprawność psychomotoryczna jest w normie można spotkać na opiniach z konsultacji psychologicznej w medycynie pracy lub w badaniach kierowców zawodowych w ramach psychologii transportu. Co kryje się pod tym pojęciem i czego możesz spodziewać się na badaniu psychologicznym?

Sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców 

Aktualnie na sprawność psychomotoryczną w badaniach kierowców skład się badanie czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zacznijmy od omówienia aparatury do badania szybkości i adekwatności reakcji. Badanie reakcji może nieznacznie różnić się od siebie w zależności od aparatu, na którym jest przeprowadzane. W naszej pracowni dysponujemy miernikiem czasu reakcji o określonych parametrach.

Badanie reakcji złożonej

W badaniu reakcji złożonej sprawdzamy jak szybko i poprawnie reaguje kierowca na określone bodźce. Zazwyczaj są ta sygnały świetlne i dźwiękowe. Do każdej ręki oraz nogi przypisana zostaje reakcja. Psycholog jest zobligowany przed badaniem udzielić szczegółowej instrukcji osobie badanej. I tak przykładowo: na czerwone światło na sygnalizatorze badany naciska lewą ręką lewy duży biały przycisk, na żółte światło prawą ręką prawy przycisk, na zielone światło reaguje lewą nogą naciskając lewy pedał, a na sygnał dźwiękowy prawą nogą. Światła i sygnał dźwiękowy pojawiają się w losowej kolejności. Zadaniem kierowcy jest zapamiętać, kiedy i jak reagować na przedstawione przez psychologa sygnały. Liczy się czas i adekwatność reakcji.

badania kierowców Poznań, badania psychotechniczne, sprawność psychomotoryczna, badania reakcji, badania psychologiczne

Badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

W badaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej sprawdzamy jak pod kontrolą wzroku wykonujesz planowane ruchy rąk (najczęściej ruchy ręki dominującej). Do badania wykorzystujemy aparat krzyżowy, który składa się z pionowy i poziomych diod LED oraz czerwonych przycisków. Zadaniem osoby badanej jest nacisnąć czerwony przycisk w miejscu krzyżowania się (pod kątem 90 stopni) dwóch zapalonych lampek. Sposób realizacji badania pokazany jest na zdjęciu. Badanie może odbywać się w trybie narzuconym (pod presją czasu), czyli to aparatura będzie wyznaczać czas w jakim powinieneś znajdować punkty przecięcia diod LED. W tym badaniu ważne jest jaką ilość poprawnych reakcji uzyskałeś w wyznaczonym czasie.

koordynacja, badanie sprawności, badania psychologiczne, badania kierowców, Poznań, koordynacja wzrokowo-ruchowaaparat krzyżowy, badanie kierowców, badanie psychologiczne, psychotesty, Poznań, koordynacja wzrokowo-ruchowa

Czy można oblać psychotesty?

Psycholog może wydać osobie badanej negatywne orzeczenie psychologiczne ze względu na obniżone wyniki sprawności psychomotorycznej . Taka sytuacja dotyczy kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców kategorii C, C+E, D, DE. Osoba badana ma możliwość odwołania się od decyzji uprawnionego psychologa w terminie 14 dni od momentu uzyskania orzeczenia. Więcej informacji jak to zrobić znajdziesz tutaj – https://psychotesty-medical.pl/warto-poczytac/negatywne-orzeczenie-psychologiczne/

W ramach medycyny pracy badany otrzymuje opinię z konsultacji psychologicznej. Opinię z konsultacji wraz z dokumentacją z innych badań (np. badania krwi, opinię okulistyczną) należy dostarczyć do lekarza medycyny pracy. Decyzję i orzeczenie w ramach medycyny pracy podejmuje lekarz orzecznik.

Badania psychologiczne kierowców? Zadzwoń 797 313 066 i umów się na wizytę w Poznaniu. Znajdziesz nas tutaj https://psychotesty-medical.pl/kontakt/

psycholog transportu badania kierowców badania psychologiczne Poznań
mgr Agnieszka Matczyńska psycholog