Badania psychologiczne kierowców – seniorów

Mimo iż każdy z nas starzeje się w różnym tempie i doświadcza różnych zmian w swoim ciele, to jednak pewne cechy są wspólne. W miarę upływu lat przyjmujemy coraz więcej leków, spowalnia się nasz czas reakcji, łatwiej się rozpraszamy, pogarsza się zarówno nasza motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa jak i widzenie nocą. Pomimo to, każdy kierowca w Polsce może prowadzić auto tak długo, na ile subiektywnie oceniana kondycja pozwala na zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Zachęcamy do bycia świadomym kierowcą, czyli do poznania poziomu swoich cech i sprawności niezbędnych w trakcie prowadzenia pojazdu. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty dla kierowców powyżej 60 roku życia. Spraw prezent sobie lub swoim bliskim!

Cena

150 zł

Czas trwania

Około 50 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnienie kilku prostych testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ponadto określamy:
-zdolność widzenia przestrzennego,
-widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie (oślepienie).

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza krótką rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, dostrzeganych problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba badana uzyskuje ustną informację oraz wskazania. Wyniki badania mają charakter poufny i nie są nigdzie wysyłane.
Nie odbieramy prawa jazdy! Uświadamiamy!

Podstawa prawna

Do tej pory niewiele regionów świata może pochwalić się regulacjami umożliwiającymi weryfikację zdolności psychofizycznych starszych kierowców. Polskie prawo również wszystkich kierowców traktuje tak samo, niezależnie od wieku i pozwala kierowcom w wieku senioralnym prowadzić samochód tak długo, na ile sami uważają to za dobre.
Nasza propozycja badań skierowana jest do tych kierowców, którzy chcą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze. To szansa, by kierowca-senior mógł poznać swoje umiejętności / zdolności. Następnie psycholog wytłumaczy, jaki wpływ na prowadzenie auta mają przebadane funkcje.

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

 • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa.

REGULAMIN PREZENTU DLA KIEROWCY 60+:

 INFORMACJE DLA OSOBY KUPUJĄCEJ VOUCHER:

 • Zakupu usługi można dokonać gotówką lub kartą w rejestracji Ośrodka Medical
 • Po opłaceniu usługi, Nabywca otrzymuje oryginał vouchera, na którym wskazane jest imię i nazwisko osoby obdarowanej.
 • Termin realizacji badania ustala osoba obdarowana. W tym celu kontaktuje się telefonicznie z psychologiem.

INFORMACJE DLA OSOBY OBDAROWANEJ VOUCHEREM:

 • Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń musi wpierw umówić się na konkretną godzinę badania kontaktując się telefonicznie z psychologiem (nr telefonu: 797 313 066 lub 535 808 077). Bez wcześniejszego umówienia się badanie nie zostanie zrealizowane.
 • Podczas wizyty należy przedstawić psychologowi voucher w jego oryginalnej wersji oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby badanej.
 • Voucher jest ważny do 28 lutego 2019 roku.
 • Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 • Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 • Voucher może zostać zrealizowany tylko przez osobę, której nazwisko jest wpisane na pierwszej stronie vouchera. Nie ma możliwości przepisania vouchera na inną osobę.
 • Ostateczna decyzja, czy dalej prowadzić auto należy do osoby badanej.