Psychotesty operatora wózka widłowego i maszyn Poznań

Badania psychologiczne operatorów maszyn

operatorzy wózków jezdniowych (np. wózki widłowe), urządzeń podnośnikowych, ramp hydraulicznych, suwnic, żurawi, dźwigów, sprzętu drogowego, maszyn budowlanych, itp.

Cena

 

*Dla firm decydujących się na stałą współpracę, atrakcyjne rabaty

Czas trwania

Około 40-50 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:

-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia na danym stanowisku pracy, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje opinie psychologiczną, na której zaznaczone są przebadane funkcje, ich poziom (norma / poniżej normy) oraz stwierdzenie o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na danym stanowisku, np. na stanowisku operatora wózka widłowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

  • być wypoczętym,
  • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
  • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

  • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
  • dokument tożsamości,
  • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa.