Psychotesty kierowców pojazdów uprzywilejowanych Poznań

Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych

osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena

150 zł brutto*

*Cena ustawowa 

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Czas trwania

Około 90-120 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
– szybkości i dokładności działania
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na życzenie klienta, bezpłatnie określamy:
-zdolność widzenia przestrzennego,
-widzenie w mroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą spowodowanego wypadku, doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, przebytych chorób, dostrzeganych problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje orzeczenie:

 1. orzeczenie psychologiczne o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym  w zakresie wybranej kategorii prawa jazdy,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Podstawa prawna

 • art.82 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600),
 • art. 39k ust. 1/art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

 • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
 • dokument tożsamości,
 • posiadane prawo jazdy,
 • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa,
 • orzeczenie psychologiczne uzyskane podczas poprzedniego badania (jeśli badany jest posiada).