Psychotesty do pracy na wysokościach i wymagających pełnej sprawności psychoruchowej Poznań

Prace na wysokości i inne wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Cena

 

*Dla firm decydujących się na stałą współpracę, atrakcyjne rabaty

Czas trwania

Około 30-40 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-poziomu odczuwanego lęku.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:

-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia na danym stanowisku pracy, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje opinie psychologiczną, na której zaznaczone są przebadane funkcje oraz ich poziom (norma / poniżej normy).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).
  • Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy badaniom psychotechnicznym podlegają wszyscy pracownicy wykonujący prace na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

  • być wypoczętym,
  • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
  • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

Co zabrać na badanie?

  • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
  • dokument tożsamości,
  • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa.