Psychotesty kierowców autobusów kat. D+E Poznań

Badania kierowców kat. D (D+E)

-osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D (+E)

-osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D (+E)

-osoby podchodzące do kursu kwalifikacji wstępnej

-kierowcy wykonujący przewóz osób

Cena

150 zł brutto*

*Cena ustawowa 

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Czas trwania

Około 90-120 minut.

Przebieg badania

CZĘŚĆ PISEMNA – TESTOWA

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

CZĘŚĆ APARATUROWA

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na życzenie klienta, bezpłatnie określamy:
-zdolność widzenia przestrzennego,
-widzenie w mroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

KRÓTKI WYWIAD

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń

Czym kończy się badanie?

Osoba badana otrzymuje orzeczenie:

 1. orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art.82 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
 2. orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 39k ust. 1/art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Podstawa prawna

 • art.82 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)
 • art. 39k ust. 1/art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.)

Chcę dobrze wypaść na badaniu

By lepiej wypaść na badaniu, należy:

 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
 • być wypoczętym.

Co zabrać na badanie?

 • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
 • dokument tożsamości,
 • posiadane prawo jazdy,
 • soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa,
 • -orzeczenie psychologiczne uzyskane podczas poprzedniego badania (jeśli badany jest posiada).