Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?

6 kwietnia 2022 w ramach zmian ustawy o transporcie drogowym wprowadzono Profil Kierowcy Zawodowego. Jest to elektroniczny dokument zawierający podstawowe informacje o kierowcy. Numer PKZ jest niezbędny do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowejotrzymania kodu 95. W elektronicznym systemie pod numerem PKZ znajdziesz:

– dane kierowcy,

– orzeczenia lekarskie i psychologiczne,

– aktualne świadectwa kwalifikacji zawodowej,

– kartę kwalifikacji (dla osób z zagranicznym prawem jazdy).

Do czego potrzebujesz PKZ?

czytaj więcej „Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – co to jest?”