Badania kierowców – negatywne orzeczenie i co dalej?

Co robić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne ze stwierdzeniem: „istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”? O tym już wkrótce słów kilka.