Badania kierowców – psycholog odmówił wykonania badania psychologicznego

Czy w badaniach kierowców psycholog może odmówić wykonania badania psychologicznego? Czy jest to zgodne z prawem?

Mimo oburzenia niektórych kierowców udających się na badanie psychologiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r., psycholog ma takie prawo. Dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy kierowca informuje o złym stanie swojego zdrowia albo o złym samopoczuciu lub stan kierowcy wskazuje, że może znajdować się on w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Co więcej, w badaniach kierowców psycholog może odmówić wykonania badania psychologicznego w trakcie jego trwania, czyli je przerwać!

Psycholog odmówił przeprowadzenia badania i co wtedy zrobić? W obu przypadkach psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego kierowcy, nieprzekraczający 14 dni od daty poprzedniego terminu [1].

Zły stan zdrowia, kiepskie samopoczucie lub obecność w organizmie substancji psychoaktywnych może negatywnie wpłynąć na wyniki badania psychologicznego i skutkować otrzymaniem przez kierowcę orzeczenia negatywnego.

Literatura:
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Autor:
Agnieszka Matczyńska