„Ja tylko sporadycznie prowadzę auto służbowe, a jestem traktowany jak kierowca zawodowy”

Należy jasno powiedzieć: badania psychotechniczne kierowców zawodowych (czyli np. kierowców pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C)  różnią się od badań kierowców prowadzących auta służbowe, gdzie wymagane jest tylko prawo jazdy kat. B.

Osoba, która po raz pierwszy trafia na badania psychotechniczne z powodu przypisania auta służbowego do jej stanowiska pracy, może odnosić wrażenie, że jest traktowana jak kierowca zawodowy. Rzeczywiście, kilka elementów jest wspólnych. Zdecydowanie jednak należy podkreślić, iż psychotesty kierowców zawodowych są bardziej obszerne i pozwalają ocenić więcej aspektów psychologicznych u osoby badanej.

Pracownicy wykorzystujący samochody służbowe, traktowani są przez lekarza medycyny pracy, jak osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej. I to właśnie z tym faktem wiąże się konieczność przeprowadzenia przez psychologa badań psychotechnicznych. Tacy kierowcy nie podlegają natomiast pod ustawy o transporcie drogowym zarezerwowane dla kierowców zawodowych.

Badanie psychologiczne pracowników prowadzących samochody służbowe (kat.B) trwa około 30-40 minut i składa się z trzech części:
część pisemna (badanie procesów uwagi oraz wypełnienie krótkiego kwestionariusza),
część aparaturowa (określenie szybkości reakcji na bodźce, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności widzenia przestrzennego, widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie),
krótki wywiad dotyczący wypełnionego wcześniej kwestionariusza.

Autor: Mgr Rafał Matczyński