Psychotesty osób używających auta służbowe w pracy – zmiany 2018

Zacznijmy od tego, że na przestrzeni lat kolejne Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, nigdy nie zawierały wyszczególnionej pozycji: kierujący autem służbowym. Dlaczego zatem osobom używającym auta służbowe w pracy zlecano badania psychologiczne – potocznie zwane psychotesty? A to dlatego, że prowadzenie auta służbowego zaliczano do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. Wymogi dotyczące badania przy takich stanowiskach są już przedstawione we wspomnianym Rozporządzeniu. Testy sprawności psychoruchowej są wówczas wymagane na badaniu wstępnym, a przy badaniu okresowym wykonywane są w zależności od wskazań lekarskich.

Warto w tym miejscu na chwilę zatrzymać się i prześledzić, jak to z tą pełną sprawnością psychoruchową i zaliczaniem do niej prowadzenia auta służbowego wyglądało w ostatnich latach. W roku 2011 Krajowi Konsultanci z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej zaliczali m.in. używanie samochodu jako narzędzia pracy. Takie samo stanowisko Instytut zajął w 2014 roku w swoich zaleceniach dot. osób kierujących pojazdami. Całe obecne zamieszanie wokół psychotestów dla osób używających aut służbowych wynika z faktu, iż w najnowszych zaleceniach Instytutu w Łodzi (listopad 2018) prace na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami zostały wyłączone z prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. Ale to nie koniec! Konsultanci dołączyli bowiem tabelkę, gdzie m.in. wskazują na wspomniane przed chwilą prace na stanowiskach zw. z kierowaniem pojazdami. Psychotesty przeprowadza się tu w zależności od wskazań lekarskich (zarówno przy wstępnych jak i okresowych badaniach).

Podsumowując: wcześniej przy badaniach wstępnych do pracy na stanowisku, gdzie przypisane było auto służbowe, obligatoryjnie wykonywano testy sprawności psychoruchowej, a w okresowych zależało to od lekarza. Teraz natomiast zarówno przy wstępnych jak i okresowych badaniach decyzja należy do lekarza medycyny pracy. Wcześniej przy wstępnych i okresowych standardowo posyłano badanego na psychotesty, teraz wszystko w rękach lekarza.

autor: mgr Rafał Matczyński

Na podstawie:

(1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

(2) Wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac (19.11.2018)