Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna

Czym jest sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców? Zapis dotyczący tego, czy sprawność psychomotoryczna jest w normie można spotkać na opiniach z konsultacji psychologicznej w medycynie pracy lub w badaniach kierowców zawodowych w ramach psychologii transportu. Co kryje się pod tym pojęciem i czego możesz spodziewać się na badaniu psychologicznym?

Sprawność psychomotoryczna w badaniach kierowców 

Aktualnie na sprawność psychomotoryczną w badaniach kierowców skład się badanie czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zacznijmy od omówienia aparatury do badania szybkości i adekwatności reakcji. Badanie reakcji może nieznacznie różnić się od siebie w zależności od aparatu, na którym jest przeprowadzane. W naszej pracowni dysponujemy miernikiem czasu reakcji o określonych parametrach.

Badanie reakcji złożonej

W badaniu reakcji złożonej sprawdzamy jak szybko i poprawnie reaguje kierowca na określone bodźce. Zazwyczaj są ta sygnały świetlne i dźwiękowe. Do każdej ręki oraz nogi przypisana zostaje reakcja. Psycholog jest zobligowany przed badaniem udzielić szczegółowej instrukcji osobie badanej. I tak przykładowo: na czerwone światło na sygnalizatorze badany naciska lewą ręką lewy duży biały przycisk, na żółte światło prawą ręką prawy przycisk, na zielone światło reaguje lewą nogą naciskając lewy pedał, a na sygnał dźwiękowy prawą nogą. Światła i sygnał dźwiękowy pojawiają się w losowej kolejności. Zadaniem kierowcy jest zapamiętać, kiedy i jak reagować na przedstawione przez psychologa sygnały. Liczy się czas i adekwatność reakcji.

badania kierowców Poznań, badania psychotechniczne, sprawność psychomotoryczna, badania reakcji, badania psychologiczne

czytaj więcej „Badania kierowców – sprawność psychomotoryczna”

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy – zmiana przepisów

10 września 2008 zmieniły się przepisy prawne. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy muszą spełniać dodatkowe kryteria. Przed zmianą ustawy, aby być kierowcą zawodowym (m.in. wykonywać przewóz rzeczy) wystarczyło ukończyć kurs prawa jazdy kat. C lub C+E oraz przejść pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne. Aktualnie poza kursem prawa jazdy oraz odpowiednimi badaniami należy zapisać się na kurs kwalifikacyjny (tzw. kwalifikację wstępną) lub szkolenie okresowe. Decyzja czy to będzie kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe zależy od tego, kiedy uzyskałeś prawo jazdy.

Kiedy kwalifikacja wstępna a kiedy szkolenie okresowe?

Kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w określonym terminie:

  • kat. C lub C+E po 10 września 2009 r.,
  • kat. D lub D+E po 10 września 2008 r.

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy:

  • kat. C lub C+E przed 10 września 2009,

  • kat. D lub D+E przed 10 września 2008 roku.

Pamiętaj, że szkolenie okresowe jest szkoleniem cyklicznym. Jest to obowiązkowe szkolenie dla kierowców zawodowych, które należy odbywać co 5 lat od ukończenia kwalifikacji wstępnej lub poprzedniego szkolenia.

Jaki kurs kwalifikacji wybrać – przewóz rzeczy?

czytaj więcej „Kierowcy wykonujący przewóz drogowy – zmiana przepisów”